.

Xin hướng dẫn đổi DNS router virgor 2925

NetXitrumDN

New member
Tôi đang dùng router Virgor 2925, kiểm tra tôi thấy trong phần: Online Status/ Physical Connection ...... thấy có Primary DNS : 203.162.27.200, và Secondary DNS : 203.162.4.190.

Tôi thử ping 203.162.27.200 -t, thì thấy "Request time out", và ping 203.162.4.190 -t, thì thấy time 13ms

Vậy thông số "Primary DNS : 203.162.27.200" không hữu ích, tôi muốn đổi thành số khác (ví du: đổi Primary DNS : 203.162.4.191) thì làm sao, xin các anh hướng, xin thành thật biết ơn.
 

vanhung

New member
Tôi đang dùng router Virgor 2925, kiểm tra tôi thấy trong phần: Online Status/ Physical Connection ...... thấy có Primary DNS : 203.162.27.200, và Secondary DNS : 203.162.4.190.

Tôi thử ping 203.162.27.200 -t, thì thấy "Request time out", và ping 203.162.4.190 -t, thì thấy time 13ms

Vậy thông số "Primary DNS : 203.162.27.200" không hữu ích, tôi muốn đổi thành số khác (ví du: đổi Primary DNS : 203.162.4.191) thì làm sao, xin các anh hướng, xin thành thật biết ơn.

Trường hợp này máy chủ DNS được chỉ định bởi máy chủ PPPoE trên mạng WAN của nhà mang (ISP) bao gồm cả chuyển tiếp DNS - phân giải DNS.


Nhưng an tâm đi :D nó không gán được cho máy chơi game. Thường thì nó gán DNS server cho máy chơi game, trên các menu quản lý client của phần mềm boot rom server.
 
Top