.

Giá Vé Sơn Tùng Fanmeeting Hot Hot

Luân Hoa

New member
Giá vé chính thức: Fanzone: 400.000 , Standards: 300.000ngày bán chính thức 23 - 26/6/2017 trong quá trình bán có ưu đãi giảm giá như sau: Ngày 23: giảm 10% giá vé24: giảm 5%25: bán đúng giá vé chính thức26: tăng 10% giá vé

Link webiste: https://sontung.webmoney.com.vn/#secondPage
 
Top