.

Đấu nối rounter với tp link

overclock

New member
  • KsSkImF.png
  • -Mọi người xem giúp mình, mình đi dây như vậy có đúng không ?
  • -hiện tại mình đang đi dây như vậy thì TP linhk A không có mạng và wife..tp link B không có mạng
+Mình thử chuyển dây tín hiệu sang cổng vàng của tp link A thì tp link A có mạng lan và wife nhưng Tp link B không có mạng
Nếu mình ngắt TP link A, thì TP link B đấu như vậy hoạt động bình thường có mạng Lan và Wife.
Mình phải đấu như thế nào để sử dụng được 2 con tp link A,B bình thường...xin cảm ơn
 
Top