- Tên Tiệm Net : 539Gaming
- Địa chỉ : Trảng Bom
- Tỉnh : Đồng Nai
- SĐT : 0902 629 389
- Số máy :20
- Tên Chủ tiệm : Trần Thanh Lâm