mấy cái này thường là do xài nguồn lởm lâu ngày + điện khu vức đó không ổn định nên bị ... 3 vừa đi bảo hành 2 con đây ... nhưng mà e xài nguồn lởm 3 năm nó mới bị