em cũng đang tính lắp thêm con Ram nữa cho máy chạy khỏe hơn