Bản win8 rút gọn cho ae test làm image thử . e cũng mới cài thử test.

bản này sao khi cài chiếm 4g .ko cài soft chỉ bản win gỡ bỏ nhiều thứ:


 • Các font ko phải alphabet (cài office 2013 thoải con gà mái luôn ko bị lỗi font)
 • Tất cả ngôn ngữ trừ EN-US
 • Driver của modem, printer và scanner
 • Tất cả Metro App trừ Store & Internet Explorer (cài lại cũng thoải con gà mái luôn)
 • Direct Play
 • Hyper-V
 • Printing - LPR & LPD
 • Remote Differential Compression API
 • Simple Network Management Protocol
 • Simple TCP
 • TIFF iFilter
 • Telnet
 • Trivial File Transfer Protocol
 • Windows Defender
 • Windows Mobile PC
 • Work Folders
 • XPS Viewer & Printer
 • Anytime Upgrade
 • Auto Play
 • Disk Space Cleaner
 • Help and Support
 • Input Method Editor
 • Natural Languages
 • Recovery Drive Creator
 • Sound Recorder
 • Spell Checking
 • Steps Recorder
 • Tablet PC
 • Windows Easy Transfer
 • Windows Recovery Environment
 • Zip
 • Speech
 • Windows Optical Character Recognition
 • Windows PlayTo
 • WinSAT
 • BitLocker Drive Encryption
 • BranchCache
 • File History
 • Offline Files
 • Quality Windows Audio Video Experience
 • Touch Keyboard and Handwriting Panel
 • Windows Error Reporting

và xóa thủ công nhiều thứ khác nữa

1 số service đã tắt:

 • Print Spooler
 • IP Helper
 • Superfetch
 • Windows Search
 • Font Cache (nhớ bật lại th này nếu muốn cài Office )

Đã enable .Net Framework 3.5.

link download : [Only registered and activated users can see links. ]

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: