Tình hình là em đang có phòng game chạy con Gigabyte H61M-S2PV và Gigabyte H61M-DS2 bootrom linux..em không rành về bootrom cho lắm chỉ là kĩ thuật thui.nhưng có 1 điêu là dòng main Gigabyte H61M-DS2 có con boot đươc có con không boot được (tất cả đều boot lan onboard). con Gigabyte H61M-DS2 không boot được thì nó không có vấn đề j về cái lan của nó hết moi thứ đều tốt chỉ không boot được thui 10 cái thì có 2 cái không boot đươc.Anh em nào từng bị như em thì cho e ý kiến.e gà quá... hic

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: