Họ Tên : nguyễn minh
YH :
call: 0977947123
Tên quán : Garen net
địa chỉ : 20 eacung,cư né,krongbuk,daklak .