Cài lại win chạy bình thường..thask mọi người đã quan tâm