2 con TPLink trùng 2 IP thì làm sao mà ko rớt được