bản 21h1 này thấy ngon mà cứ reset lại là Automatic Repair window