Các bác đang xài bản 8.5-3590 muốn lên bản 9.0-3618 chỉ việc lên web: dichvunet.com tải về và cài đặt là xong nhé (do đây vẫn chưa phải là bản Stable nên Netzone vẫn chưa update trên IDC)