cày game gì thế bác, nhớ mấy game vl lâu khóa log 4acc/máy