người ta làm dịch vụ mà mấy bác cứ hóng share, chẳng qua là giới thiệu sản phẩm để cài đặt dịch vụ họ thôi chứ chẳng có tốt như mọi người nghĩ đâu