uh hữu ích
nhưng đa số không biết mở port và định tuyến cho pfsense
anh em nào có lòng tốt share đi hix