NxD8 hơi kém phần này, khi có nhiều IO mà add thêm image phải click vào từng IO rồi mở DiskMan lên cho nó nhận, nhưng mình nghĩ nó ko liên quan tới lỗi này, thấy bác nói xóa lỗi trên nxd mà ko biết xóa chỗ nào?
-Có nghĩa là xóa máy đó trên nxd, rồi bật máy đó lên lại thì lúc đó nxd tự gán Image, em bị nó 2 lần, khi nó tự gán imgae nó tự động nhảy về nhóm IP có chứa OS.