bác xem lại sv với đường lan, ổ image full cũng bị tình trạng này.