đánh dấu để đây chứ không xin xỏ gì . lâu nay toàn đi xin mệt quá rồi