cám ơn bạn vanhung chắc m để vậy chạy quá, giờ đang ổn định ko dám tái máy. khi nào có lỗi thì úp icafe lên luôn thể