e cũng vừa thanh lý net nên có ít đồ như bác cần, cần thì liên hệ e nhé