Xài PM tính tiền gcafe đóng ứng dụng bị bay font chữ hết.Hic