không cần phải bận tâm , NET ế quá rồi . chính quyền không kiếm chút nhẽo tiệm net đâu