mất là mất ở máy chủ hay máy trạm thế, nếu máy trạm thì xem lại có chặn ứng dụng ko, nếu máy chủ thì xem lại ứng dụng bị dump hay thế nào ko