bác gỡ ra đi cài từ tool trang chủ loại 3mb ấy cài xong cái tool đó biến mất là ok à. e cũng từng bị như bác