phamthanhdo cấu hình máy của bạn thế nào
cấu hình máy của mình như trên chơi trên win7 bị đứng hình 1-2s còn trên win 10 mình chưa thử