bạn cứ tính số tiền bỏ ra (nâng cấp hay thay mới) = tiền lời từ tiệm net 1 tháng x 24 thì sẽ có câu trả lời ngay thôi