Mình đang sài Gcafe+ 1.7.38 muốn chuyễn sang ONET 707 được không các bác. Tìm chương trình convert hội viên từ Gcafe+ sang ONET không có.