đem draytek đi kê chân bàn đi anh,khi đó mới nghĩ đến chuyện đổi dns nha!