Trích Nguyên văn bởi NetXitrumDN [Only registered and activated users can see links. ]
Em mới thử nghiệm, sai sót chỗ nào mà nó không chạy anh?


@Echo off
Reg import "G:\Luu Tru Tam Thoi\AAAAAAAAAAAAA\Origin"
cd "G:\Luu Tru Tam Thoi\AAAAAAAAAAAAA\Origin\Origin"
start "G:\Luu Tru Tam Thoi\AAAAAAAAAAAAA\Origin\Origin\Origin"
exit
file reg hay file exe thì phải có đuôi chứ bạn sao lại thế này thì chạy sao đc?
ví dụ như lệnh sau là chạy file .reg trước sau đó mới chạy file .exe ... tạo 1 file .exe gồm 2 lệnh này là chạy ngon, áp dụng với 1 số game )
run("regedit /s tênfilereg.reg")
run("D:\PUBG Mobile\AppMarket\AppMarket.exe")
..........