Mình uống nụ tam thất của bác Tân Hoa Ban Food cũng thấy khá ok na. Mọi người có thể tham khảo