Nhận thấy nhiều giá trị giáo dục từ thể thao điện tử, trường cấp 3 tại Indonesia đã đưa bộ môn này vào chương trình giảng dạy.

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: