Mình để auto là nó có bị lỗi out of rager nữa ko bác,hay là phải chỉnh từng máy, với tiện đây cho mình hỏi là muốn chỉnh thông số chuột ở mức 50 thì chỉnh ở đâu , mong được trợ giúp