em đang muốn mở port cho mail server có thể gửi và nhận mail từ bên ngoài vào mong mọi người trợ giúp với ạ

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: