tầm 5 bửa nay phòng máy em có hiện tượng khách vào game web của 360 game là cpu tăng lên 100% còn dung lượng ram thì bị ngốn hết làm cho máy treo luôn phải khởi động lại..đã đổi thử nhiều image,,sài trình duyệt nào cũng như nhau.chỉ game của 360 là lỗi..còn lại tất cả game khách đều chơi bình thường

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: