a chị nào giúp mình lấy mật khẩu đầu ghi hình Techvision 8 CH mã 8ch20130307-0218 với. xin cảm ơn, hoặc hướng dẫn reset về mật khẩu mặc định cũng dc

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: