có bác nào bị lỗi chơi Watcher Of Samsara bị khởi động lại máy ko. Game khác chơi vẫn bình thường.