Xưng Hùng Cửu Thiên ra mắt người chơi cũng đã qua một thời gian. Tuy vậy có thể các bạn chưa hiểu rõ hết được như Danh Vọng dùng để làm gì, Tác dụng của Thể Lực và cách tăng Thể Lực tiện đây mình xin giới thiệu về các điểm đó nhé

* Danh Vọng:

Chiêu thức mới cần cấp danh vọng đạt đến mức nhất định mới có thể học.Trong chiến đấu, hiệp khách có cấp danh vọng cao hơn sẽ được tăng 100 Tất Sát, 100 Ý Chí và 3% bỏ qua phòng ngự.Chiêu mộ hiệp khách. Danh vọng đạt đến cấp nhất định mới có thể chiêu mộ các hiệp khách mạnh hơn.


* Cách kiếm Danh Vọng:

Danh Vọng có thể nhận được từ Hộ Tiêu Bang Phái, Tỷ Võ Trường, Thủ Hộ Thánh Địa, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đấu Đỉnh Cao, Song Long Quyết, Thố Bang Thách Đấu, Cống Hiến Bang, Tặng Hoa, Phó Bản Tập Thể.


* Tác dụng của Thể Lực và cách tăng Thể Lực

Thể lực dùng để tham gia phó bản, mỗi 1 lần tốn 5 Thể Lực.Để tăng thể lực, có thể sử dụng thức ăn chế biến từ Nhà Mỹ Thực tại các thành trấn hoặc mua bằng vàng.

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: