Chức Năng Khí Linh xuất hiện khi đạt lv 50. Nằm trong phần Trang bị, có thể tăng rất nhiều chỉ số quan trọng cho nhân vật khi bôn tẩu giang hồ. Khí Linh tạm chia thành 2 loại:
- Tất cả tướng đều dùng được.
- Chỉ một số tướng dùng được (loại này màu vàng).
Khi có khí Linh màu vàng ở tướng chính sẽ xuất hiện một con hồn khí linh bay bên cạnh.
* Cách Nhận Khí Linh


Trong Khí Linh Thượng Cổ cần vàng để nhận, càn quét 10 lần chắc chắn xuất hiện 1 khí linh tím. Ngoài khí linh, còn nhận được mãnh khí linh tím, vàng và mãnh linh ngọc cao (vật phẩm để nâng cấp khí linh)

* Khí Linh Theo Tướng:


* Khí Linh Cho Tướng Chính:


* Khí Linh Thông Thường :


Nâng Cấp Khí Linh:
Muốn nâng cấp Khí Linh thì cần dùng mãnh Linh Ngọc cao hoặc siêu. Tùy vào cấp độ của Khí Linh sẽ tiêu tốn vật phẩm tương ứng.


So sánh một vài hình ảnh của Khí Linh:

Xem chủ đề mới nhất cùng chuyên mục hơn: