trên tem của nhà phân phối main sẽ có thông tin, hoặc tem của GIGABYTE có ngày tháng năm xuất nhé