HQN.VN FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THÔNG TIN GỬI LÊN

Ðiều 1: Trong quy định này các khái niệm về thông tin bí mật được hiểu như sau: 1.1 Bí mật nhà nước: Bí mật nhà nước cũng là các tin tức về vụ, việc, tài liệu, địa điểm, vật và lời nói có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực khác mà nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ, thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 1.1.1 Những thông tin sau đây gọi là thông tin tuyệt mật: + Kế hoạch chiến lược phòng thủ đất nước, kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh, các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có ý nghĩa quyết định khả năng phòng thủ đất nước. + Các chủ trương chính sách về đối nội, chưa công bố hoặc không công bố. + Các tin tức của nước ngoài và hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà theo yêu cầu của bên giao hoặc được nhà nước xác định thuộc độ tuyệt mật. + Tổ chức và hoạt động tình báo, phản gián. + Mật mã quốc gia. + Dự trữ chiến lược quốc gia, các số liệu dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước về những lĩnh vực chưa công bố hoặc không công bố, kế hoạch phát tiền tệ, khoá an toàn từng mẫu tiền, kế hoạch thu đổi tiền chưa công bố + Các khu vực cấm mà nhà nước xác định thuộc độ tuyệt mật. 1.1.2 Những thông tin trong phạm vi sau thuộc độ tuyệt mật: + Các cuộc đàm phán về chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác giữa nước ta và nước ngoài, hoặc tổ chức quốc tế chưa công bố, những tin tức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam mà theo yêu cầu của bên giao hoặc được nhà nước xác định là tối mật. + Tổ chức, trang bị, phương án tác chiến của các đơn vị vũ trang, phương án vận chuyển và cất giữ vũ khí, công trình quan trọng phòng thủ biên giới, vùng trời, vùng biển, hải đảo. + Tài liệu về đường biên giới chưa công bố, bản đồ quân sự, toạ độ điểm hạng I, hạng II nhà nước của mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh cùng với ghi chú điểm kèm theo. Vị trí và số độ cao các mốc chính của các trạm khí tượng, thuỷ văn, hải văn, độ cao số không tuyệt đối của các mối hải văn. + Số liệu tuyệt đối thu chi ngân sách nhà nước chưa công bố, số lượng tiền in, phát hành, tiền dự trữ, bằng đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ, các số liệu bội chi, lạm phát tiền mặt chưa công bố. + Phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học, công nghệ chưa công bố. + Kế hoạch xuất khẩu các mặt hàng giữ vị trí trọng yếu trong phát triển tiềm năng kinh tế - khoa học xã hội của đất nước. 1.2: Bí mật của tổ chức: Thông tin bí mật của các tổ chức (chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng các cấp, các đơn vị kinh tế, xã hội đóng trong và ngoài nước đóng tại Việt Nam,...) là những thông tin riêng của đơn vị đó, như về kinh tế, tài chính, kế hoạch, các dự án, các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,... mà các tổ chức đó còn muốn giữ kín và nếu làm lộ thông tin đó có thể gây phương hại cho tổ chức đó. 1.3: Bí mật của cá nhân: Thông tin bí mật cá nhân là thông tin của cá nhân về tài sản, đời tư, các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ, các tác phẩm văn học nghệ thuật... mà các cá nhân còn muốn giữ kín, nếu thông tin đó bị tiết lộ sẽ gây phương hại cho các cá nhân đó. Ðiều 2: Trong phạm vi quy định này các thông tin bất hợp pháp, độc hại là những thông tin được hiểu (bao gồm mà không giới hạn) như sau: 2.1 Các thông tin có nội ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, các thông tin về quốc phòng, phản gián,... 2.2 Các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động, kỳ thị phân biệt chủng tộc (hoặc con người)... 2.3 Các thông tin trái với thuần phong mỹ tục và gây phản cảm như khiêu dâm, đồi truỵ, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc, mê tín dị đoan... 2.4 Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân, quấy rối thông tin cá nhân,... 2.5 Các thông tin ảnh hưởng đến an ninh cá nhân như vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm công dân,... 2.6 Các thông tin ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ như truyền bá trái phép sản phẩm có bản quyền và sở hữu trí tuệ, phầm mềm tin học (và những thông tin liên quan ảnh hưởng đến bản quyền của phần mềm tin học như hướng dẫn cách hack, hướng dẫn crack…), âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật,... 2.7 Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, bí mật kinh tế,... 2.8 Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus (hướng dẫn cách tạo, sử dụng và truyền bá virus), ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu, xâm nhập bất hợp pháp các hệ thống thông tin; các đoạn mã máy tính được thiết kế để xâm nhập, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của các phần mềm máy tính, phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông khác ... 2.9 Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, xuyên tạc thông tin và phao tin đồn nhảm, lừa đảo... 2.10 Các thông tin thiếu nghiêm túc sử dụng từ ngữ thô tục không có văn hoá. 2.11 Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân. 2.12 Các thông tin về việc mua bán, hướng dẫn chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và các phương tiện hỗ trợ như súng, dao, lưỡi lê, bom, mìn….(đặc biệt chú ý box Kỹ thuật quân sự nước ngoài, không áp dụng cho các box Game). 2.13 Các thông tin hướng dẫn phương pháp có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người thực hiện hoặc bất kỳ cá nhân hay nhóm người nào như tự sát, đầu độc… 2.14 Các thông tin mà theo đó người thực hiện có thể trực tiếp hay gián tiếp gây thiệt hại cho tài sản của mình hoặc của bất kỳ cá nhân, nhóm người hay tổ chức nào khác (như mở khoá không cần chìa, cách phá huỷ hoặc làm hư hỏng các thiết bị vật tư….). 2.15 Các thông tin tuyên truyền cổ vũ vi phạm pháp luật, có tính chất đối phó với chủ trương của Nhà nước chính phủ (cổ vũ đua xe, sử dụng ma tuý và chất gây nghiện…) Ðiều 3: Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng FTU-Forum và các dịch vụ của FTU-Forum (PM…) để làm lộ, thu thập, lưu trữ và phổ biến dưới bất cứ hình thức nào (trích dẫn toàn bộ, trích dẫn một phần, phân tích dù nhằm mục đích phản đối) các loại thông tin bí mật và thông tin bất hợp pháp, độc hại thuộc điều 1 và 2 nói trên. Thành viên vi phạm quy định lần đầu sẽ được nhắc nhở, nếu vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định về xử lý vi phạm trên FTU-Forum và bài viết có thể bị sửa hoặc xoá, người vi phạm có thể mất ngay quyền thành viên mà không cần thông báo.

Registration

The administrator will probably require you to register in order to use all the features of the forum. Being registered gives you an identity on the board, a fixed username on all messages you post and an online public profile.

Registration is free (unless otherwise specified), and offers an extended range of features, including:

 • Posting new threads
 • Replying to other peoples' threads
 • Editing your posts
 • Receiving email notification of replies to posts and threads you specify
 • Sending private messages to other members
 • Creating albums of pictures and comment on others' pictures
 • Adding events to the forum calendar
 • Setting up a 'contact list' to quickly see which of your friends are online.

How do I register?

You register by clicking on the 'Register' link near the top of the page. You will be asked to choose a user name, password and enter a valid email address. In addition there will be some other fields to which you will be invited to respond. Some will be mandatory while others are optional. Once this is complete you will either be fully registered, or in some cases you may have to click on a link in an 'activation email' sent to your email address. Once you have done this you will be registered.

Note that entering your email address will not leave you open to 'spam', as you can choose to hide it from other board users. You'll probably be able to allow other registered users to contact you via email, but the system won't display your email address to them unless you give permission.

If you are under the age of 13, the administrator may require that a parent or guardian provide consent before allowing you to complete the registration process. More information about this is available during the registration process.

Searching Forums and Threads

How do I search for something?

To quickly find a thread or post of interest anywhere on the bulletin board, click on the 'Search' link in the navigation bar at the top of most forum pages. Then, type in the keyword or phrase you wish to search for, and select either 'Show Threads' or 'Show Posts' to view the results. By selecting posts, you will be shown only the actual post in which the search word appears.

For more control over the search, select 'Advanced Search' from the drop-down box. The advanced search page allows you to restrict your search to individual forums, find posts or threads by user, or return results based on tags (?). There are also options to find posts from a certain date, or threads with a certain number of replies.

How do I search a specific forum or thread?

If you are browsing a forum, you can quickly search for a thread or post within it by clicking on the 'Search this forum' link near the top of the page (it's above the list of threads). You can also search for individual posts within a thread by clicking on the 'Search this Thread' link at the top of any thread view page.

Announcements

What are announcements?

Announcements are special messages posted by the administrator or moderators. They are a simple one-way communication with the users and you can't reply. If you wish to discuss announcements, you will have to create a new thread in the forum.

Announcement threads are displayed at the top of forum listing pages, above regular and sticky threads.

Thread Display Options

Can I change the order of posts?

You have a choice over how you view threads. When you're in a thread, look at the top bar. On the right hand side you'll see 'Display Mode'. Click on this and it lets you change how posts are ordered.

You have three choices:

Linear Mode - posts are displayed chronologically, usually from oldest to newest. Posts are shown in a flat mode so that many posts can be viewed simultaneously. It is possible to change the ordering by changing your preferences in the User CP

Threaded Mode - a tree is shown along with every post. This shows you the relationship each post has to the others. It's easy to see who responded to whom. Only one post is shown at a time. By clicking on a single post in the post tree, the page will show that post and all posts made in response to it.

Hybrid Mode - This is a mixture of the linear and threaded modes. The post tree is displayed as in the threaded mode, but many posts are shown at the same time as in the linear modes.

Viewing New Posts or Today's Posts

How can I see the latest posts?

There are two ways to quickly view recently created or updated threads.

If you are not logged in, the 'today's posts' link will show a list of all threads that have been created or updated in the last 24 hours.

If you are logged in, the 'Today's Posts' link will change to 'New Posts', which gives you a listing of all threads that have been created or updated since your last visit.

The administrator can also set up the forums so that each thread you read is marked in the database. If this option is set, then new threads (or threads with new posts) will not be marked as read until you have actually read them.

There is a built-in time limit to this, however, that will automatically mark all threads as 'read' after a set number of day, whether you really have read them or not. The default setting is 10 days, but the administrator could make this higher or lower.

Rating Threads

What are ratings?

The forums allow you to rate threads between 1 star (terrible) and 5 stars (excellent). Once enough votes are cast for a thread, stars will appear next to its name in the listings. These show the average vote, and can be an easy way to see which threads are worth reading if you are on a busy forum.

On the forum viewing page you can also arrange threads by rating, with either the highest or lowest at the top.

It therefore makes sense to rate threads because it helps all users. To do this, click on the 'rate thread' link at the top of the thread viewing page. Choose the number of stars you feel best represents the quality of the thread. You may or may not be able to change your choice of rating at a later date.

Thread Tools

What are thread tools?

At the top of each thread, there is a link called 'Thread Tools'. By clicking on this link, a menu will appear with a number of options:

 • Show Printable Version - this will show you a page with the thread post content in a reduced graphics format that is more 'printer friendly'.
 • Email this Page - if you think the thread may be interesting to someone else, you can forward a link to it to their email address.
 • Subscribe (or Unsubscribe) from this Thread - by subscribing to a thread, you will receive periodic email updates on recent activity within it. Click here for more information on subscriptions.
 • Adding a Poll - if you started the thread, you can add a poll to it with this option. Click here for more information on polls.

Tags

What are tags?

Tags are a useful way to search for threads with similar subject matter and content. This complements the normal search system, which searches only for certain words or phrases and/or posts by specific users.

To use tags, you add words or phrases to threads to help describe the content. For instance, if the subject matter is 'photography' then you can add the tag 'photography' to the tag list. But you could also add tags like 'digital image', and 'camera' (depending, of course, on the nature of the thread).

This will categorize this thread with all other threads that have matching tags, whether or not they have the word 'photography' in them.

Who adds the tags?

Tags are initially added to threads by the user who started the thread. Other users may also be able to add and remove tags.

How do I use tags?

Tags are displayed in a box near the bottom of a thread page. Clicking on a tag will allow you to view other threads that have the same tag - and which may be related. Clicking on the word 'Tags' in the top of the box will take you to an overview page with a 'tag cloud.'

This cloud allows you to see which tags are the most popular - the larger the word, the more times it has been used on threads within the board. There is also another tag cloud on the advanced search page that shows you the tags that have been searched for (or clicked on) the most.

Cookies

What is 'Automatic Login'?

When you register (and also when you login using the form at the top of the screen), you will be given the option to 'Remember Me'. This will store your identity securely in a cookie on your computer. If you are using a shared computer, such as in a library, school or internet cafe, or if you have reason to not trust any other users that might use this computer, we recommend you do not enable this.

How do I clear cookies?

You can clear all your cookies set by the forum by clicking the 'logout' link at the top of the page. In some cases, if you return to the main index page via the link provided and you are still logged in, you may have to remove your cookies manually.

In Internet Explorer 6 on Windows XP: Click the 'Tools' menu. Select 'Internet Options' from the menu that appears. Click 'Delete Cookies' on the dialog box that appears. It will be in the center area of the 'General' tab.

In Internet Explorer 7: Click the 'Tools' menu. Select 'Internet Options' from the menu that appears. Click 'Delete...', beneath 'Browsing History' on the dialog box that appears. It will be in the center area of the 'General' tab. Click 'Delete cookies...' on the next dialog box that appears.

In Firefox: Click the 'Tools' menu. Select 'Options' from the menu that appears. From the dialog box, select 'Privacy' on the left. Find 'Cookies' on the main pane, and click the 'Clear' button adjacent to it.

In Safari: Go to Preferences, Security, then show Cookies and either select 'Remove all' or select individual cookies and then the 'Delete' button.

In Opera: Go to Tools, Preferences, Advanced, Cookies, Manage cookies then select the name of this site and click the 'Delete' button.

Your cookies should now be removed. You may want to restart the computer and revisit the forums to be sure.

Other browsers may have a different method of clearing cookies. Refer to the documentation for your own browser if you are unsure.

Lost Passwords

I forgot my password. What can I do?

If you forget your password, you can click on the 'Forgotten Your Password' link. This will appear on any page that requires you to fill in your password.

This link brings up a page where you should enter your registered email address. An email will be sent to that address shortly, with instructions for resetting your password.

Since passwords are encrypted, there is no way to resend your original password. This option provides you with the ability to reset your password.

You must be able to receive emails to your registered email address for this to work. You may need to check your spam filters and folder if you do not see this email in a few minutes.

Calendars

You will see a 'Calendar' link near the top of the forums (if this option is enabled by the administrator). By default, the forums will have one Calendar that can be viewed and used by all members.

Members can add upcoming events that might interest the community. You can also sign up to get email alerts about upcoming events.

In addition, the administrator could create additional private calendars for individual members or for specific user groups.

How do I add an event to the Calendar?

If you have the appropriate permissions, there will be a box on the Calendar labelled 'Add New Event'. The administrator may have enabled registered members to post public events, but usually this is not the case. It's more likely that you can only post your own private events that can only be seen by you.

There are three types of event that can be added to a calendar:

 • Single, All Day Event - an event that takes place for the whole of a day.
 • Ranged Event - events that have a defined start time and end time, not necessarily both on the same day.
 • Recurring Event - repeat over a set period of time based on certain criteria. Examples would be an event that occurs on the first Monday of every month and an event that occurs every Monday and Wednesday.

Just choose the appropriate option for the event you are adding, fill in the required information, then save the event. It will now appear on the Calendar.

Where do birthdays show?

Birthdays may be shown on the calendar if the administrator has enabled this feature. Your birthday will automatically be shown on the calendar if you have entered the date of your birthday in your profile. Note: if you do not enter the year of your birth when you edit your profile, your age will not be shown on the calendar.

If you enter your birthday, your name will also appear on the main forum page when it is your birthday.

Members List

What is the Members List?

The members list shows the registered members of the board. Providing the administrator allows this, you can view the member list ordered alphabetically by username, by the date they joined, by the number of posts they have made or by reputation (?).

To view the members list, click on 'Member List' on main navigation bar at the top of the page.

To quickly find a particular member, click on the 'Search Members' link and type a username (or partial username) into the box. For further search options - including searching based on join date, post count or home page - click on 'Advanced Search' on the search menu.

Are all members listed?

Some members may not be on the list. The administrator has options over who is shown on the list. They may, for example, omit members who have not made many posts or who belong to certain user groups.

Your Notifications

What are Your Notifications?

When you have logged into the board, a link to 'Your Notifications' may be displayed in the 'Welcome' box near the top of the forum. 'Your Notifications' will show if you have any one of the following:

 • Unread Private Messages (?)
 • Unread Profile Visitor Messages (?)
 • Profile Visitor Messages Awaiting Approval
 • Incoming Friend Requests (?)
 • Requests to Join Your Groups (?)
 • Invitations to Join Groups
 • Unread Photo Comments (?)
 • Photo Comments Awaiting Approval

By clicking on the 'Your Notifications' link, you will be able to quickly see how many of each type you have received. Clicking on any of the links in the menu will take you to the relevant page within the User Control Panel or elsewhere in the system.

If there are no notifications, then this link will be replaced by a link to 'Private Messages' (?).

Quick Links

What is the Quick Links menu?

The navigation bar at the top of each page has several helpful links. One of them is a dropdown menu called Quick Links. (It appears only to registered members who are logged in). Clicking it once with the mouse will make it drop down and show the following options:

 • Quick Links
  • Today's Posts (shows posts created in the past 24 hours)
  • Mark Forums Read (marks all the threads and posts as read for your session - this is a shortcut alternative to actually reading the threads and posts)
  • Open Contacts Popup (opens a new window with a list of all your contacts)
 • Networking
  • Friends and Contacts (a page from where you can manage your network)
  • Groups (where you can manage your Groups)
  • Photos and Albums (where you can manage your photos and albums)
 • User Control Panel (clicking this takes you to your personal user control panel)
  • Edit Signature (edit your personal signature that appears below posts)
  • Edit Your Details (edit your personal profile details)
  • Edit Options (manage your community settings)
 • Miscellaneous
  • Private Messages (manage your private messages, read your inbox, create new messages, etc)
  • Subscribed Threads (get an overview of your free subscriptions and options to manage them)
  • Your Profile (loads your social profile)
  • Who's Online (see which users who are currently online on the board and what they are doing)

Contacting other Members

Can I email other members?

Yes. To send an email to another member, you can either find them on the member list, or choose the Send EmailSend Email option from the username menu in any post they have written.

This will usually open a page that contains a form where you can enter your message. When you have finished typing your message, press the 'send email' button and your message will be sent instantly.

Can I see email addresses?

For privacy reasons, the recipient's email address is not revealed to you during this process.

Why can't I send an email to someone?

If you cannot find an email button or link for a member, it means either that the administrator has disabled email functions for this forum, or that the member has said that they do not wish to receive email from other members.

Can I email a link to a friend?

Another useful email function is the ability to send a friend a link to a thread you think they may find interesting. Whenever you view a thread, you will find a link somewhere on the page which will allow you to send a brief message to anyone you like. Your referrer ID is added to the link you send, so if your friend registers on this forum as a result of viewing the link you sent to them, your referrals total will automatically be credited.

What is private messaging?

Registered members may also be able to send messages to other members of this forum using the private messaging system. For more information about private messaging, click here.

What are visitor messages?

Registered members may leave messages for other members on their profile page. These messages can generally be viewed by all visitors, including members, guests and search engine spiders. For more information on visitor messages, click here.

Dealing with Troublesome Users

Can I block posts, emails and messages from specific users?

If there are particular members that bother you and you do not want to see their posts or receive Private Messages and Emails from them, then you can add these members to your 'Ignore List'. There are several ways to do this:

Through your User Control Panel: User CP, Settings & Options, Edit Ignore List. Then, type their name into the empty text box and click 'Okay'.

What if I see something offensive?

You will find 'Report' links in many places throughout the board. These links allow you to alert the board staff to anything which you find to be offensive, objectionable or illegal.

RSS and Podcasting

Can I use RSS to keep up with new posts?

If the administrator has enabled RSS syndication, this lets you view newly created threads in guest-viewable forums without visiting the board.

The feeds are currently provided in two formats, RSS and RSS v2.

Most modern browsers have facilities for reading RSS feeds and will automatically detect the availability of feeds on bulletin board pages.

How do I listen to podcasts?

A podcast is a means of distributing audio files (such as .mp3s) over the internet. They can be played on a wide range of media players and computers. If the board administrator has enabled this function, then you may sometimes see links to podcasts within threads.

Podcasts contained within threads are only accessible using RSS feeds.

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.