Conversation Between khacminh and vkhoa2008

2 Tin nhắn của khách

  1. sao bác ko dùng chức năng chat của HQN để pm mình đó bác .
    Mình vẫn đang online , bác cần team có thể pm mình
  2. hi bác, mình làm nét ở bình Phước, thấy kiến thức của bác về khuyến mãi này hay quá, bác có thể team giúp mình chương trình này được không ?
    team: 467 007 157
    pas: 525rrg
    khi nào bác rảnh bác team giúp e nhé thanks bác nhiều
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2