PDA

View Full Version : Ghost Win 7 64 của Netzonesofttrangtrau
17-05-2014, 07:22 AM
[Only registered and activated users can see links]

Chuyển sang tiếng anh:
Tạo một file reg với nội dung


Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MUI\UILanguages\zh-CN]

Sửa lỗi icon Desktop bị đen
- Xóa file IconCache.db ở C:\Users\Administrator\AppData\Local
- Tạo một file txt bất kỳ, đổi tên thành IconCahe.db, set về Read only
Mình dùng nhiều bản Win7 64 rút gọn, nhưng ko bản nào dùng làm IMG NXD được. Hôm qua vớ được bản này ở bên Tàu, thấy có vẻ ngon, anh em test thử nhé

malefly
17-05-2014, 07:26 AM
mang cái này ra Trường Sa chiến đấu thui :-@

tuetinhoc
17-05-2014, 08:09 AM
Bọn tàu khựa nhiều nhân tài gớm nhỉ.
Kéo về test ae ơi!

malefly
17-05-2014, 09:16 AM
Bọn tàu khựa nhiều nhân tài gớm nhỉ.
Kéo về test ae ơi!

không nhân tài sao sai khiến được 14 ông ở trển trời

vongabau
17-05-2014, 09:23 AM
[Only registered and activated users can see links]

Chuyển sang tiếng anh:
Tạo một file reg với nội dung


Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MUI\UILanguages\zh-CN]

Sửa lỗi icon Desktop bị đen
- Xóa file IconCache.db ở C:\Users\Administrator\AppData\Local
- Tạo một file txt bất kỳ, đổi tên thành IconCahe.db, set về Read only
Mình dùng nhiều bản Win7 64 rút gọn, nhưng ko bản nào dùng làm IMG NXD được. Hôm qua vớ được bản này ở bên Tàu, thấy có vẻ ngon, anh em test thử nhé
cám ơn bác trangtrau, bản win mượt quá

Ruồi Chiên Giòn
17-05-2014, 09:27 AM
kéo về 1 phát tối test thử :D

binhmobile1102
17-05-2014, 09:31 AM
[Only registered and activated users can see links]

tuetinhoc
17-05-2014, 09:44 AM
Đã kéo được: WES7X64-NETZONE.GHO200 KB/s - 1,0 GB của 1,3 GB, 24 phút còn lại

trangtrau
17-05-2014, 10:36 AM
[Only registered and activated users can see links]
hôm qua mình share trên chat box, cái bác nói là driver cho win 7 64

trangtrau
17-05-2014, 10:46 AM
File reg để các bác nào dùng bản win này làm IMG NXD:
- Bỏ dấu mũi tên ở shortcut
- Bỏ thumb viewer ở taskbar
- Bỏ chế độ tự full cửa sổ khi kéo lên mép màn hình
- Chuyển giao diện tiếng Trung sang tiếng Anh
- Fix đế chế trên win 7 ( vẫn phải chạy file reg trong thư mục đế chế)


Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MUI\UILanguages\zh-CN]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced]
"ExtendedUIHoverTime"=dword:000186a0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\explorer\Shell Icons]
"29"="%SystemRoot%\\System32\\shell32.dll,-50"


[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"ScreenSaveActive"="1"
"ActiveWndTrackTimeout"=dword:00000000
"BlockSendInputResets"="0"
"CaretWidth"=dword:00000001
"ClickLockTime"=dword:000004b0
"CoolSwitchColumns"="7"
"CoolSwitchRows"="3"
"CursorBlinkRate"="530"
"DockMoving"="1"
"DragFromMaximize"="1"
"DragFullWindows"="0"
"DragHeight"="4"
"DragWidth"="4"
"FocusBorderHeight"=dword:00000001
"FocusBorderWidth"=dword:00000001
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingGamma"=dword:000003e8
"FontSmoothingOrientation"=dword:00000001
"FontSmoothingType"=dword:00000002
"ForegroundFlashCount"=dword:00000007
"ForegroundLockTimeout"=dword:00000000
"LeftOverlapChars"="3"
"MenuShowDelay"="65535"
"PaintDesktopVersion"=dword:00000000
"Pattern"=dword:00000000
"RightOverlapChars"="3"
"SnapSizing"="1"
"TileWallpaper"="0"
"WallpaperOriginX"=dword:00000000
"WallpaperOriginY"=dword:00000000
"WallpaperStyle"="10"
"WheelScrollChars"="3"
"WheelScrollLines"="3"
"WindowArrangementActive"="0"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DirectPlay\Service Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

tuetinhoc
17-05-2014, 01:37 PM
Đã kéo về Test xong.
Mặc dù đã chuyển sang ngôn ngữ Tiếng Anh, nhưng vẫn còn lai rai một số thành phần tiếng Hoa, màn hình khởi động vẫn còn tiếng Hoa, không thể dùng Win7BootUpdater chuyển lại được.
Bộ Win không còn hỗ trợ Windown Media nên vào đột kích bị mất âm thanh.
Nói tóm lại không thể áp dụng cho net mình được
Thank chủ thớt đã chia sẽ

trangtrau
17-05-2014, 01:53 PM
Đã kéo về Test xong.
Mặc dù đã chuyển sang ngôn ngữ Tiếng Anh, nhưng vẫn còn lai rai một số thành phần tiếng Hoa, màn hình khởi động vẫn còn tiếng Hoa, không thể dùng Win7BootUpdater chuyển lại được.
Bộ Win không còn hỗ trợ Windown Media nên vào đột kích bị mất âm thanh.
Nói tóm lại không thể áp dụng cho net mình được
Thank chủ thớt đã chia sẽ

bạn vào phần region and Languare chuyển tất cả lại :) . kể cả bootload thành tiếng anh được, Mình đã chuyển ko sót 1 từ tiếng Trung nào. Còn windown Media mình nghĩ cài đơn giản :)

Net789
17-05-2014, 01:56 PM
Bản này có cài client NXD sẵn ko bác Trangtrau ? Thanks

vongabau
17-05-2014, 05:14 PM
bạn vào phần region and Languare chuyển tất cả lại :) . kể cả bootload thành tiếng anh được, Mình đã chuyển ko sót 1 từ tiếng Trung nào. Còn windown Media mình nghĩ cài đơn giản :)
hjhj mới build 1 image từ bản ghost này xong
tks ông bạn già :P

phi.thuong
17-05-2014, 05:37 PM
hjhj mới build 1 image từ bản ghost này xong
tks ông bạn già :P
bản này thế nào admin

vongabau
17-05-2014, 08:56 PM
nhẹ nhàng mượt mà

lienminhld
17-05-2014, 09:23 PM
Boot chậm trên 30s . thích hợp thêm vài soft cần dùng thì lag theo tỉ lệ soft cài . del luôn :D

vongabau
17-05-2014, 09:53 PM
Boot chậm trên 30s . thích hợp thêm vài soft cần dùng thì lag theo tỉ lệ soft cài . del luôn :D
[Only registered and activated users can see links]

Boot Time có 12s mà chậm gì

lienminhld
17-05-2014, 09:56 PM
[Only registered and activated users can see links]

Boot Time có 12s mà chậm gì
12s đó là nó khởi động service thôi a . chứ từ lúc đó tới cái csm còn qua cái wellcome nữa mà .

hoiquannet
17-05-2014, 11:01 PM
Thêm Link 4share nà các bác: [Only registered and activated users can see links]
Bác chủ đưa link lên đầu luôn cho anh em dể thấy nha.

xgamenet
17-05-2014, 11:08 PM
Thêm Link 4share nà các bác: [Only registered and activated users can see links]
Bác chủ đưa link lên đầu luôn cho anh em dể thấy nha.
hii tưởng cái nick "hoiquannet" ko ai đăng ký được hóa ra nó cũng cho đăng ký ag...:D

trangtrau
17-05-2014, 11:51 PM
hjhj mới build 1 image từ bản ghost này xong
tks ông bạn già :P
Chớ cám ơn vội. =)) lỗi ko có tiếng súng của cf chưa khắc phục được ;)) . Đang liên hệ với bác thitgaluoc ([Only registered and activated users can see links]) để fix =))

lienminhld
17-05-2014, 11:59 PM
Chớ cám ơn vội. =)) lỗi ko có tiếng súng của cf chưa khắc phục được ;)) . Đang liên hệ với bác thitgaluoc ([Only registered and activated users can see links]) để fix =))
hên xui fix được . xóa mấy bản đi rồi :(

vongabau
18-05-2014, 05:29 PM
[Only registered and activated users can see links]

mới cho dàn máy chạy nè

hoiquannet
18-05-2014, 05:46 PM
Fe1lIJTW4Jc

mới cho dàn máy chạy nè
Share đi Bẩu ơi :D

Rao
18-05-2014, 06:10 PM
Dùng Reshack hay Restorator mod lại Win vậy Bẩu :D

vongabau
18-05-2014, 06:24 PM
Share đi Bẩu ơi :D
đang test chuẩn thì share :D


Dùng Reshack hay Restorator mod lại Win vậy Bẩu :D
mod thì google có hết đó hjhjhjhj

tuyetkiem79
18-05-2014, 06:37 PM
Bản này chắc ngon rồi, kéo về test thử phát. thank chủ thớt

kakakura
18-05-2014, 07:36 PM
Hàng hot chờ anh em cho thêm ý kiến :D

p/s tối nay kéo về xem sao

kakakura
21-05-2014, 10:28 PM
ai fix được cái cf chưa vậy .................

quachtrananh
22-05-2014, 01:05 AM
Bản win nhẹ khởi động nhanh.
Vẫn còn nhiều chỗ tiếng tàu.?? lúc khởi động vào win tiếng tàu thì làm như thế nào bác??
[Only registered and activated users can see links]

trangtrau
22-05-2014, 04:15 PM
Bản win nhẹ khởi động nhanh.
Vẫn còn nhiều chỗ tiếng tàu.?? lúc khởi động vào win tiếng tàu thì làm như thế nào bác??
[Only registered and activated users can see links]
bác vào controlpanel vào tiếp region and Language . Bác chỉnh format và location về english . Vào tiếp phần Adminstrative click vào Copy settings bác đánh dấu vào Welcome screen and systeam acconunts. Ấn ok rồi reset là ngon bác à

trangtrau
22-05-2014, 04:16 PM
Bản này đúng là ngon , nhanh mượt vướng mỗi cái bị loại mất window media player nên mất tiếng súng và bước chân trong CF. Hi vọng có anh em nào khắc phục được để các tiệm net cùi như mình cũng được dùng win 7 =))

huyenanh66
05-06-2014, 11:17 AM
ai có tài khoản fshare.vn cho tôi nhờ download vài phần mềm nào?
Cảm ơn trước nha!!!

huyenanh66
08-06-2014, 09:11 AM
Rất hay đấy!

namhai2008
13-06-2014, 06:59 PM
Đã Fix âm thanh CF................................

trangtrau
07-07-2014, 06:32 PM
Đã Fix âm thanh CF................................
share cách fix đi bác

trojan
07-07-2014, 07:37 PM
Không dùng những thanks thớt phát

dolphin257
07-07-2014, 08:43 PM
hướng dẫn fix âm thanh cf cái pro ơi

namhai2008
19-07-2014, 02:53 PM
hướng dẫn fix âm thanh cf cái pro ơi
Dùng phần mềm : DriverPackSolution 14 (Khoảng 7GB tìm trên Google.com) hoặc tải ở đây : [Only registered and activated users can see links]
Phần Update Driver cập nhật thêm : Codec Part, Shockweve Player và AIMP là Ok.

trangtrau
21-07-2014, 07:36 PM
Dùng phần mềm : DriverPackSolution 14 (Khoảng 7GB tìm trên Google.com) hoặc tải ở đây : [Only registered and activated users can see links]
Phần Update Driver cập nhật thêm : Codec Part, Shockweve Player và AIMP là Ok.
đang test thank bác

trangtrau
21-07-2014, 07:58 PM
okie đã fix được âm thanh , Thank bác namhai2008 đã chia sẻ. :D

namhai2008
21-07-2014, 10:16 PM
okie đã fix được âm thanh , Thank bác namhai2008 đã chia sẻ. :D
Đúng là cao thủ............. nói 50% làm được 100%

netminhquan
26-07-2014, 12:37 PM
Bản này chạy amd dc không các bác?!

malefly
26-07-2014, 12:54 PM
okie đã fix được âm thanh , Thank bác namhai2008 đã chia sẻ. :D

bác chia sẻ cho anh em full luôn đi

nethoanganh
02-01-2015, 12:20 PM
[Only registered and activated users can see links]

Chuyển sang tiếng anh:
Tạo một file reg với nội dung


Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MUI\UILanguages\zh-CN]

Sửa lỗi icon Desktop bị đen
- Xóa file IconCache.db ở C:\Users\Administrator\AppData\Local
- Tạo một file txt bất kỳ, đổi tên thành IconCahe.db, set về Read only
Mình dùng nhiều bản Win7 64 rút gọn, nhưng ko bản nào dùng làm IMG NXD được. Hôm qua vớ được bản này ở bên Tàu, thấy có vẻ ngon, anh em test thử nhé
Ngon qua, vip roi, de test thu

theboy159
06-03-2015, 04:41 PM
link Fsahre nè, max speed
[Only registered and activated users can see links] wWdb-JSOnzKGyzjWHvnsdLX79p/WES7X64-NETZONE.GHO

link file iso 7gb nè :(. max luôn
[Only registered and activated users can see links]

sfon1987
08-03-2015, 08:39 PM
[Only registered and activated users can see links]

vitinhbb
21-03-2015, 05:44 AM
Bản này tạo ảnh Gcave chạy nhẹ như XP ấy nhưng oái oăm cái là service audio không start được ngay từ đầu làm cài được sound mà ko ra tiếng :(. Tiếc quá, có ai bị vậy ko?

vitinhbb
21-03-2015, 06:31 PM
Hay là cái file reg của bác trangtrau vô tình làm disable service window audio nhỉ? Tối test lại vậy.

Rao
21-03-2015, 07:09 PM
Hay là cái file reg của bác trangtrau vô tình làm disable service window audio nhỉ? Tối test lại vậy.

=)) coi lại bài từ đầu đến cuối, trong đó đã chỉ cách fix vụ sound rồi

vitinhbb
21-03-2015, 08:40 PM
=)) coi lại bài từ đầu đến cuối, trong đó đã chỉ cách fix vụ sound rồi
Những cmt trong này nói là vào đột kick ko nghe được tiếng bước chân thôi, admin còn cài cả dàn máy dù chưa có hướng dẫn fix thiếu tiếng chân. Của mình là service window audio ko chạy, dù trong service nó được set auto, start nó lên nó báo lỗi và ko lên. Cài được drv sound nhưng biểu tượng loa vẫn gạch chéo

vitinhbb
21-03-2015, 08:47 PM
mình cài cả drv pack 14 lẫn wan drv 6.3 đều vẫn thế

vitinhbb
22-03-2015, 05:58 AM
Mới làm lại, lần này làm trên main khác và ko chạy file reg của bác trang trẩu nữa. Ôi giời ơi sao lại có thể có bản win 64 bit ngon nhẹ mượt đến thế này. Chạy còn nhẹ hơn cả XP, vga on hd 4250 vào bắn đột kích như cắm vga rời, nhân vật chạy nhanh vù vù như hack.

Âm thanh trung thực sống động đến từng phút giây và... ko có tiếng súng đột kích, toàn á ứ hợ, âu ria... :))

Cài codec nó lại báo thiếu dll phải ignor đi mới chết chứ, vẫn ko có tiếng chân. Khó đây, bản lite thì thiếu dll là đúng rồi...

vitinhbb
22-03-2015, 07:38 AM
Ngon hết rồi các bác ơi. Chưa thấy bản win nào mượt như bản này. Cám ơn các bác trangtrau, thichtaolao, namhai2008 thêm một lần nữa. Các bạn chủ net cài bản này dùng thử đi, đảm bảo miễn chê. Trung Quốc muôn năm he he!

kyo_5052
22-03-2015, 07:43 AM
muôn năm ??
thánh ngồi ngay ngắn đi cho anh em lạy

Net789
22-03-2015, 07:58 AM
Đây còn mấy bản nè ! test thử luôn các bác ! [Only registered and activated users can see links]

vitinhbb
22-03-2015, 09:06 AM
Thôi bản này ưng ý quá rồi. Cài nhiều mệt quá. Bản này là date mới nhất trong link của bạn Net789 rồi.
Cài sound tiếng to dã man, quá hay, trước khách nó cứ kêu tai cùi nghe bé :)).
Admin hqn vonganhbau còn cài bản này cho cả dàn 50 máy mà :D

pkhdsth
22-03-2015, 10:44 AM
để test thử xem :D

vitinhbb
22-03-2015, 11:01 AM
để test thử xem :D
Chú ý đừng chạy cái file reg của trangtrau vội nhé, chuyển sang tiếng việt dễ lắm. Vào control panel vào cái biểu tượng hình quả địa cầu tức là regional langue ấy, ơt tab 3 có dòng chọn, ấn vào thấy ngay có English, chọn vào, nó bắt log lại là có ngay tiếng anh. Chỉnh thêm vài cái là tiếng anh hoàn toàn.
Tiếc cái logo khởi động tiếng Tàu nó độc, mà up image lên sv nó lập tức biến mất mặc dù chưa hề chỉnh về tiếng Anh..

vitinhbb
24-03-2015, 07:02 PM
Làm theo cách này âm thanh nghe to sướng thật. [Only registered and activated users can see links]
Mọi người cài bản này chạy đi có gì thảo luận cùng nhau!

vitinhbb
25-03-2015, 01:07 PM
Các bạn chạy win 7 64 bit chơi avatar star có được ko, mình lúc chuẩn bị vào lại bung ra báo mất kết nối máy chủ.

nettruong
25-03-2015, 04:48 PM
vậy bây giờ không cách nào khác phục âm thanh cho bản này hả các bác. Tiếc quá đi mất

vitinhbb
25-03-2015, 05:14 PM
vậy bây giờ không cách nào khác phục âm thanh cho bản này hả các bác. Tiếc quá đi mất
Ko, dàn mình 8 cấu hình nên nó xung, chứ như dàn bạn ko sao đâu. Mình cũng chỉ bị 1 2 máy thôi.

nettruong
25-03-2015, 08:18 PM
Ko, dàn mình 8 cấu hình nên nó xung, chứ như dàn bạn ko sao đâu. Mình cũng chỉ bị 1 2 máy thôi.
mình cài xong nó không có âm thanh giờ làm sao bạn

vitinhbb
26-03-2015, 05:10 AM
Cài win xong cài drv rồi cài thêm cái này là ok. Nhớ ko được chạy file reg của chủ thớt, nó bị xung làm disable windows audio service => tiếng sẽ chẳng bao giờ lên.

Dùng phần mềm : DriverPackSolution 14 (Khoảng 7GB tìm trên Google.com) hoặc tải ở đây : [Only registered and activated users can see links]
Phần Update Driver cập nhật thêm : Codec Part, Shockweve Player và AIMP là Ok.

vitinhbb
26-03-2015, 05:35 AM
link google driver
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

netnguyen1
26-03-2015, 11:01 AM
Ồ thanks bác

vitinhbb
26-03-2015, 06:34 PM
[Only registered and activated users can see links]
Mình post lại link

nettruong
27-03-2015, 08:31 PM
Cài win xong cài drv rồi cài thêm cái này là ok. Nhớ ko được chạy file reg của chủ thớt, nó bị xung làm disable windows audio service => tiếng sẽ chẳng bao giờ lên.
Vậy thì có cách nào chuyển qua tiếng anh không pro

vitinhbb
27-03-2015, 08:45 PM
Vậy thì có cách nào chuyển qua tiếng anh không pro
Vào control panel vào cái biểu tượng hình quả địa cầu tức là regional langue ấy, ở tab 3 có dòng chọn, ấn vào thấy ngay có English, chọn vào, nó bắt log lại là có ngay tiếng anh. Chỉnh thêm vài cái là tiếng anh hoàn toàn.
Tiếc cái logo khởi động tiếng Tàu nó độc, mà up image lên sv nó lập tức biến mất mặc dù chưa hề chỉnh về tiếng Anh..

nettruong
27-03-2015, 09:31 PM
Vào control panel vào cái biểu tượng hình quả địa cầu tức là regional langue ấy, ở tab 3 có dòng chọn, ấn vào thấy ngay có English, chọn vào, nó bắt log lại là có ngay tiếng anh. Chỉnh thêm vài cái là tiếng anh hoàn toàn.
Tiếc cái logo khởi động tiếng Tàu nó độc, mà up image lên sv nó lập tức biến mất mặc dù chưa hề chỉnh về tiếng Anh..
vậy tối nay test lại xem sao

thienwow01
01-04-2015, 10:50 PM
khong cài được driver cú mình với

vitinhbb
02-04-2015, 07:09 AM
Cài drv win 7 64bit thôi

thienwow01
02-04-2015, 08:30 PM
bị hạn chế chơi nhiều ạc
a-problem-caused-the-program-to-stop-working

vitinhbb
02-04-2015, 08:59 PM
main gì vậy, cài bản drv nào?
Dùng cái này xem
[Only registered and activated users can see links]

WanDrv6_Win7.x64_6.3.2015.0120.zip ([Only registered and activated users can see links])

b00m0o0o0
02-04-2015, 11:28 PM
bác có bản đế chế nào? hay cách nào chơi trên bản này ko? e cài mấy bản tàn lỗi

vitinhbb
27-04-2015, 07:59 AM
Đây còn mấy bản nè ! test thử luôn các bác ! [Only registered and activated users can see links]
Ngoài mấy file ghost ra những file còn lại là file gì mà down về giải nét ra nó tên là disk, ko có đuôi, dung lượng cỡ mười mấy gb. Đổi thành đuôi 7z mà ko phải???
[Only registered and activated users can see links] g?oh=d7adb50386d1924b7a2b31e0e222359c&oe=55A00293&__gda__=1439873706_d0c921ff66c0649864f01e0ccf5e961 d
[Only registered and activated users can see links] g?oh=66c327e59edaed4141c30353a0d3ce8c&oe=55CA6A4A

dongthuc
27-04-2015, 09:11 AM
Ngoài mấy file ghost ra những file còn lại là file gì mà down về giải nét ra nó tên là disk, ko có đuôi, dung lượng cỡ mười mấy gb. Đổi thành đuôi 7z mà ko phải???
[Only registered and activated users can see links] g?oh=d7adb50386d1924b7a2b31e0e222359c&oe=55A00293&__gda__=1439873706_d0c921ff66c0649864f01e0ccf5e961 d
[Only registered and activated users can see links] g?oh=66c327e59edaed4141c30353a0d3ce8c&oe=55CA6A4A


nó là file image của nxd đó bác ​