PDA

View Full Version : cần anh em hỗ trợ làm bootrom trên win serverdinhthienrg
25-10-2013, 08:19 AM
mình dang dùng nxd muốn thử làm vói win server ai biết xin giup đỡ nhé!:-/:-/:-/:-/:-/

net67_2013
25-10-2013, 08:36 AM
nxd dùng với linux nha bạn, còn muốn ùng win sevver thì dùng gcafe hoặc ccboot

netmetro
27-07-2014, 10:38 AM
nxd người ta chế chạy trên linux . muốn nó chạy trên win server thì làm gì có .
hỏi vậy chẳng khác nào :
mình dang dùng HTC Android muốn thử làm vói iOS ai biết xin giup đỡ nhé!:-/:-/:-/:-/:-/