PDA

View Full Version : xin cách hướng dẫn chình độ phân giải cftechchuan
31-08-2015, 08:44 PM
mình super ổ game chỉnh độ phần giải lại nhưng khi khởi động lại máy thì vẫn như cũ. có bn nào chỉnh đc trên file trong cf không chỉ giáo với